เมนู
รถเข็น
จัดส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อมากกว่า ฿1000 หรือมากกว่าสามชิ้น
ราคาส่งเดิม 60 บาท
เวลาขนส่ง
ถึงที่หมายภายใน 3-7 วัน
ต้นทาง
ไต้หวัน
การชำระเงิน
เก็บเงินปลายทาง / KSHER